Onze vereniging is aangesloten bij de Woonbond, de landelijke koepel van huurdersverenigingen. In Nederland zijn ongeveer 2.400.000 sociale huurwoningen waarvan de huurders zijn verenigd in huurders-organisaties (zowel verenigingen als stichtingen). Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 1 miljoen huurwoningen in de private sector. Huurders die bij particuliere verhuurders wonen, en niet bij bij een huurdersvereniging zijn aangesloten, kunnen deze huurders ook persoonlijk lid zijn van de Woonbond.

Afspraken maken
De Woonbond is dus een belangrijke partij met een groeiende invloed. Op landelijk niveau praat de Woonbond namens de huurders met de Overheid (Den Haag) en met Aedes, de overkoepelende belangen-organisatie van woningcoƶrperaties, waar ook De Woonplaats lid van is. Belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld het landelijke tekort aan sociale huurwoningen. Ook probeert men landelijk afspraken te maken over de huren. In de komende jaren zal het verduurzamen van huurwoningen een heel belangrijk onderwerp zijn.

Professionele belangenbehartiging
De Woonbond heeft een bestuurlijke afdeling voor de belangen-behartiging en daarnaast een professionele afdeling, waar leden, dus ook onze Huurdersvereniging, terecht kunnen voor professionele ondersteuning en advies. De Huurdersvereniging Winterswijk maakt hier uiteraard ook gebruik van om de belangen van Winterswijkse huurders te behartigen.