Huurdersvereniging Winterswijk is een sociale maatschappelijke organisatie zonder winstbejag. Wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid ook door het af en toe verlenen van financiële ondersteuning aan projecten die onze leden belangrijk vinden.

Naast de structurele financiële ondersteuning van zes Bewonerscommissies van appartementencomplexen en de Winterswijkse speeltuinvereniging ondersteunden wij onderstaande projecten in de afgelopen jaren:

Jaar       Wie Wat
 2020  Den Pollewik 25 jaar  Donatie
 2018  Voedselbank Oost-Achterhoek  Donatie
 2018  Kledingbank Winterswijk e.o.  Donatie
 2017  K.B.O Seniorendag Winterswijk-Vreden  
 2017  Stichting Hart4Winterswijk  Sponsoring A.E.D.
 2016  Hospicegroep De Lelie  Donatie