Op regionaal niveau wordt de Huurdersvereniging Winterswijk, en daarmee ook de huurders, vertegenwoordigd door de Vereniging Huurdersplatform “De Woonplaats”. Bij het Huurdersplatform hebben zich acht huurdersverenigingen aangesloten en zij vertegenwoordigt daarmee ongeveer 17.000 huurders van De Woonplaats in onder meer Enschede, Winterswijk, Groenlo, Aalten en Dinxperlo. Dit Huurdersplatform heeft een controlerende taak en kan invloed uitoefenen op het algemeen beleid en beheer van De Woonplaats met betrekking tot onderwerpen, die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders.

Het Huurdersplatform maakt met De Woonplaats afspraken over de ontwikkeling van de huren. Omdat de Huurdersvereniging lid is van het Huurdersplatform, hebben wij daar invloed op. Om haar controlerende taak uit te kunnen voeren, heeft Het Huurdersplatform het recht een bindende voordracht te doen voor minimaal één derde van het aantal zetels in de Raad van Commissarissen van De Woonplaats.

Woonvisie
Onze huurders hebben natuurlijk voornamelijk van doen met De Woonplaats, en dan met name over wat zich op lokaal niveau, dus binnen Winterswijk, afspeelt. De Woonplaats is ontstaan in Winterswijk, maar heeft door overnames en fusies inmiddels ongeveer 17.000 sociale huurwoningen in verhuur. In Winterswijk heeft De Woonplaats ongeveer 2.200 sociale huurwoningen (inclusief zorgwoningen) in beheer. In Winterswijk is alléén De Woonplaats actief en daarom is er ook maar één huurdersvereniging.
De Woonplaats bepaalt jaarlijks haar beleid in overleg met de Gemeente en de Huurdersvereniging. De gemeente heeft hierin een belangrijke stem, omdat de Gemeente kan voorzien hoe de bevolking zich gaat ontwikkelen en hoeveel en welke huur-woningen er in de toekomst nodig zijn. Dat wordt vastgelegd in een Woonvisie. De Woonplaats geeft daarin aan wat zij binnen haar mogelijkheden kan realiseren. Daar wordt jaarlijks over onderhandeld met de Gemeente en de Huurdersvereniging. Aan het eind van elk jaar worden resultaten van de onderhandelingen vastgelegd in de zogeheten Prestatie-afspraken voor het volgende jaar.