Flats aan de Europalaan gebouwd in 1967. Foto: PR

WINTERSWIJK - Woningcorporatie De Woonplaats heeft een besluit genomen over de herontwikkeling van de flats aan de Europalaan (10 t/m 232 – even nummers) in Winterswijk. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De Woonplaats heeft daarom besloten de drie flats te gaan slopen en nieuwe appartementen terug te bouwen.

De 112 woningen worden in fases gesloopt en teruggebouwd. Daarmee wil de woningcorporatie zorgen voor prettig en comfortabel wonen in een fijne, nieuwe omgeving. Voor de bewoners is het een ingrijpend besluit. Ze zijn hierover dinsdag per brief op de hoogte gebracht. De huurders van de garageboxen en direct omwonenden zijn woensdag geïnformeerd.

Voor de huidige bewoners zijn een aantal opties beschikbaar, die worden uitgewerkt in een Sociaal Plan. Zij kunnen bijvoorbeeld terugkeren naar een appartement in de nieuwbouw of verhuizen naar een andere woning binnen of buiten Winterswijk. De medewerkers van De Woonplaats zullen de huurders tijdens dit traject begeleiden. Later deze maand starten de huisbezoeken en bewoners kunnen langs bij het wijkkantoor tijdens speciale spreekuren.

Het plan is om tenminste evenveel appartementen terug te bouwen als er nu staan. Daarnaast vindt De Woonplaats het als woningcorporatie belangrijk dat er woningen terugkomen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Samen met de Huurdersvereniging Winterswijk zijn ze op zoek naar huurders van de Europalaan die willen meedenken, bijvoorbeeld over hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

De sloop en nieuwbouw van de Europalaan zal in verschillende fases plaatsvinden. Gerekend naar de huidige omstandigheden wordt verwacht in het najaar van 2023 te starten met de sloop van het eerste gebouw van 24 woningen (Europalaan 10 t/m 56). De eerste nieuwbouw zal dan naar verwachting begin 2025 gerealiseerd zijn. In fases wordt dan verder gewerkt aan de andere gebouwen. Eind 2028 verwacht De Woonplaats klaar te zijn met het totale plan.

Deze info komt van: https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/

Begin december 2021 hebben de gemeente Winterswijk, de Woonplaats en de Huurdersvereniging de prestatieafspraken voor 2022 voor de gemeente Winterswijk getekend. Na een periode van bespreken en onderhandelen zijn de drie partijen met tevredenheid tot dit resultaat gekomen.

In deze afspraken is opgenomen welke actieviteiten de Woonplaats in 2022 gaat uitvoeren. Het verduurzamen en aanpassen van de woningen is een belangrijk onderwerp, waarbij de afspraak is gemaakt dat de woonlasten na aanpassing niet zullen stijgen. Tevens wordt bij een aantal complexen in samenwerking met andere partijen de aanpak van overlast vergroot. de ondertekening van de afspraak heeft dit jaar niet plaats gevonden in een gezamelijke bijeenkomst, maar is door de drie partijen afzonderlijk gedaan. Tevens is het raamovereenkomst voor 2022 - 2027 getekend.

Het bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk

is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Algemeen bestuurslid

            en

Bestuurslid ondersteunend secretariaat

Als u met ons mee wilt denken en praten over belangrijke zaken zoals;

- Algemene taken

- Contact met bewoners commissies

- Besprekingen

- Financiële ondersteuning maatschappelijke doelen

- Overleg met de Woonplaats

- Andere werkzaamheden

Dan nodigen wij u uit om een mail met C.V. te sturen naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Winterswijk, februari 2021

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten dat er in 2021 geen ledenvergadering zal worden gehouden.

De Huurdersvereniging heeft de financiële stukken 2020 door de kascommissie laten beoordelen en de stukken zijn door hen goedgekeurd. De stukken zijn opgestuurd naar De Woonplaats, en zijn door hen geaccepteerd. In de algemene ledenvergadering van 2022 zullen wij deze alsnog aan u voorleggen ter goedkeuring.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Huurdersvereniging Winterswijk, kunt u contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot uw woning/appartement, of woonomgeving, neem dan gerust contact met ons op.

Wij hopen u dit jaar wél te zien op de ledenvergadering!

Met vriendelijke groet,

Huurdersvereniging Winterswijk

Het bestuur