In verband met de Corona uitbraak in Nederland, hebben wij besloten:

  • Tot eind 2020 geen vergaderingen of besprekingen meer te houden, of bij te wonen . Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor zeer dringende besprekingen met b.v. de Woonplaats, waarbij zeker is dat alle maatregelen genomen zijn om besmetting door Corona te voorkomen. Er wordt wel vergaderd via beeldverbinding.
  • Voor het hele jaar 2020 vervallen de besprekingen met de bewonerscommissies in Winterswijk. Alle bewonerscommissies hebben per mail hierover bericht ontvangen.
    Van alle commissies zijn de financiële verslagen over 2019 ontvangen en de voorlopige begroting voor 2020. De bewonerscommissies hebben de jaarlijkse financiële bijdrage van de Huurdersvereniging Winterswijk ontvangen.
    Al kunnen veel activiteiten momenteel (nog) geen doorgang vinden, zijn er toch diverse (vaste) kosten, die door deze bijdrage betaald kunnen worden. Per 2021 zal bekeken worden of de ontvangen bijdrage wel/niet gebruikt is, en wel/niet nodig was.
  • Op 18 april zouden we het 25 jarig bestaan van de Huurdersvereniging Winterswijk vieren. Besloten is het jubileum niet meer op te schuiven, maar om het niet te vieren. De leden ontvangen eind oktober via een ledenbrief hierover informatie. 
  • De ledenvergadering van 2020 kan niet gehouden worden. De leden ontvangen in genoemde ledenbrief hierover informatie.
  • Klachten van huurders: De komende tijd zullen klachten zoveel mogelijk schriftelijk met huurder en verhuurder besproken worden.
  • Bezoek door ons aan huurders en verhuurder – in verband met ernstige klachten - wordt alleen in dringende gevallen gedaan, en na overleg met alle partijen.

Corona virus:
Als u ook maar de geringste gezondheidsklachten hebt die op Corona kunnen wijzen, of als iemand waarmee u in contact bent geweest positief is getest, of gezondheidsklachten heeft, laat u dan zo spoedig mogelijk testen. Dat kan vanaf oktober in Winterswijk. Neem contact op met uw huisartspraktijk.

Wij raden iedereen die persoonlijke- financiële of gezondheidsproblemen heeft door het Corona virus, om telefonisch contact op te nemen met De Post, De Gemeente, de huisarts, de Vrijwilligersorganisatie (WuH), een buur, of een vertrouwenspersoon of familielid. Blijf niet alleen tobben!!

Mocht u helemaal niet meer weten bij wie u met een persoonlijk probleem terecht kunt, kunt u ons mailen of bellen. Misschien kunnen wij u dan helpen bij wie u terecht kunt.

Blijf voorzichtig, gebruik neus-mond maskers waar dat aangeraden wordt (in winkels, gemeentehuis, scholen enz.) en blijf afstand houden. Volg de geldende regels op!

Wij wensen u het allerbeste!

 

Het bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk