In verband met de Corona uitbraak in Nederland, hebben wij besloten:

  • Tot eind april geen vergaderingen of besprekingen meer te houden, of bij te wonen.
  • Op 1 april vervallen de besprekingen met de bewonerscommissies in Winterswijk. Alle bewonerscommissies hebben per mail hierover bericht ontvangen.
  • Op 18 april zouden we het 25 jarig bestaan van de Huurdersvereniging Winterswijk vieren (Dat is op 25 april a.s.). Alle activiteiten zijn voorlopig opgeschoven tot een later tijdstip.
  • De ledenvergadering is voorlopig gepland op 26 mei. Er wordt later besloten of deze dan wel of niet door kan gaan.
  • Klachten van huurders: De komende weken zullen klachten zoveel mogelijk schriftelijk met huurder en verhuurder besproken worden.
  • Bezoek door ons aan huurders en verhuurder – in verband met ernstige klachten - wordt alleen in dringende gevallen gedaan, en na overleg met alle partijen.

Corona virus:
Wij raden iedereen die persoonlijke- of gezondheidsproblemen heeft door het Corona virus, om telefonisch contact op te nemen met De Post, De Gemeente, de huisarts, de Vrijwilligersorganisatie (WuH), een buur, of een vertrouwenspersoon of familielid. Blijf niet alleen tobben!!

Mocht u helemaal niet meer weten bij wie u met een persoonlijk probleem terecht kunt, kunt u ons mailen of bellen. Misschien kunnen wij u dan helpen bij wie u terecht kunt.

Er is tot nu toe geen reden voor paniek, maar wees (leef) wel voorzichtig.

Kijk naar het Journaal; volg de aanwijzingen op van het RIVM en de andere overheden!

Wij wensen u het allerbeste!

 

Het bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk