Begin december 2021 hebben de gemeente Winterswijk, de Woonplaats en de Huurdersvereniging de prestatieafspraken voor 2022 voor de gemeente Winterswijk getekend. Na een periode van bespreken en onderhandelen zijn de drie partijen met tevredenheid tot dit resultaat gekomen.

In deze afspraken is opgenomen welke actieviteiten de Woonplaats in 2022 gaat uitvoeren. Het verduurzamen en aanpassen van de woningen is een belangrijk onderwerp, waarbij de afspraak is gemaakt dat de woonlasten na aanpassing niet zullen stijgen. Tevens wordt bij een aantal complexen in samenwerking met andere partijen de aanpak van overlast vergroot. de ondertekening van de afspraak heeft dit jaar niet plaats gevonden in een gezamelijke bijeenkomst, maar is door de drie partijen afzonderlijk gedaan. Tevens is het raamovereenkomst voor 2022 - 2027 getekend.