Flats aan de Europalaan gebouwd in 1967. Foto: PR

WINTERSWIJK - Woningcorporatie De Woonplaats heeft een besluit genomen over de herontwikkeling van de flats aan de Europalaan (10 t/m 232 – even nummers) in Winterswijk. De woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De Woonplaats heeft daarom besloten de drie flats te gaan slopen en nieuwe appartementen terug te bouwen.

De 112 woningen worden in fases gesloopt en teruggebouwd. Daarmee wil de woningcorporatie zorgen voor prettig en comfortabel wonen in een fijne, nieuwe omgeving. Voor de bewoners is het een ingrijpend besluit. Ze zijn hierover dinsdag per brief op de hoogte gebracht. De huurders van de garageboxen en direct omwonenden zijn woensdag geïnformeerd.

Voor de huidige bewoners zijn een aantal opties beschikbaar, die worden uitgewerkt in een Sociaal Plan. Zij kunnen bijvoorbeeld terugkeren naar een appartement in de nieuwbouw of verhuizen naar een andere woning binnen of buiten Winterswijk. De medewerkers van De Woonplaats zullen de huurders tijdens dit traject begeleiden. Later deze maand starten de huisbezoeken en bewoners kunnen langs bij het wijkkantoor tijdens speciale spreekuren.

Het plan is om tenminste evenveel appartementen terug te bouwen als er nu staan. Daarnaast vindt De Woonplaats het als woningcorporatie belangrijk dat er woningen terugkomen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Samen met de Huurdersvereniging Winterswijk zijn ze op zoek naar huurders van de Europalaan die willen meedenken, bijvoorbeeld over hoe de nieuwbouw eruit komt te zien.

De sloop en nieuwbouw van de Europalaan zal in verschillende fases plaatsvinden. Gerekend naar de huidige omstandigheden wordt verwacht in het najaar van 2023 te starten met de sloop van het eerste gebouw van 24 woningen (Europalaan 10 t/m 56). De eerste nieuwbouw zal dan naar verwachting begin 2025 gerealiseerd zijn. In fases wordt dan verder gewerkt aan de andere gebouwen. Eind 2028 verwacht De Woonplaats klaar te zijn met het totale plan.

Deze info komt van: https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/