Toen de Vereniging Volkshuisvesting, na diverse fusies,de Stichting Woningcorporatie De Woonplaats werd, veranderde er veel voor huurders. Er werd namelijk geen jaarlijkse ledenvergadering meer gehouden. De huurders hadden dus geen inspraak meer over het beleid, en konden niet meer hun vragen, voorstellen en problemen kwijt.

Dat was niet alleen in Winterswijk het geval, maar bij veel woningcorporaties in Nederland het geval.

Het Rijk kwam daarom met nieuwe wetgeving: huurders moeten zich kunnen verenigen en een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de verhuurder van de woningen.
In Winterswijk heeft men dit ook gedaan en op 26 april 1995 hebben enkele huurders, in samenspraak met De Woonplaats en met ondersteuning van de Woonbond, de Huurdersvereniging Winterswijk opgericht. Er zijn toen statuten geschreven en later ook een Huishoudelijk Reglement.

Op 26 april 2020 bestond de Huurdersvereniging Winterswijk 25 jaar.