Wat betekent Tripartite overleg: Dat betekent in normaal Nederlands: Drie partijen overleg (Gemeente, Woonplaats, Huurdersvereniging)

Regelmatig overleggen wij met de Gemeente Winterswijk en Woningbouwcoperatie Woonplaats. Het uiteindelijk resultaat van dit overleg is een overeenkomst tussen deze drie partijen, die jaarlijks, nadat iedereen akkoord is gegaan, wordt ondertekend en daarna een jaar geldig is. Hoe de diverse afspraken opgevolgd wordt door de Gemeente Winterswijk en De Woonplaats, wordt door ons nauwlettend gevolgd.

Beroepskrachten
De mensen waarmee wij in het tripartite overleggen, de Gemeente en de Woonplaats, zijn beroepskrachten. Het is hun baan, hun werk, om dit te doen. Wij zijn vrijwilligers en wij steken er onze tijd, energie en kennis in, ten behoeve van de huurders, onze leden. Omdat wij geen juristen zijn en niet altijd alle kennis hebben die de andere partijen wel hebben – of inhuren – , kunnen wij altijd een beroep doen op de Woonbond. Dat is een organisatie die alle huurdersverenigingen in Nederland assisteert en ondersteunt. Daardoor kan de huurdersvereniging, hoewel het een vrijwilligers vereniging is, toch met de benodigde kennis van de materie met de andere partijen overleggen, als een gelijkwaardige partner.

 

Zie ook hoofdstuk 'Woonvisie'