Wat betekent Tripartite overleg: Dat betekent in normaal Nederlands: Drie partijen overleg (Gemeente, Woonplaats, Huurdersvereniging)

Regelmatig overleggen wij met de Gemeente Winterswijk en Woningbouwcoperatie Woonplaats. Het uiteindelijk resultaat van dit overleg is een overeenkomst tussen deze drie partijen, die jaarlijks, nadat iedereen akkoord is gegaan, wordt ondertekend en daarna een jaar geldig is. Hoe de diverse afspraken opgevolgd wordt door de Gemeente Winterswijk en De Woonplaats, wordt door ons nauwlettend gevolgd.

Beroepskrachten
De mensen waarmee wij in het tripartite overleggen, de Gemeente en de Woonplaats, zijn beroepskrachten. Het is hun baan, hun werk, om dit te doen. Wij zijn vrijwilligers en wij steken er onze tijd, energie en kennis in, ten behoeve van de huurders, onze leden. Omdat wij geen juristen zijn en niet altijd alle kennis hebben die de andere partijen wel hebben – of inhuren – , kunnen wij altijd een beroep doen op de Woonbond. Dat is een organisatie die alle huurdersverenigingen in Nederland assisteert en ondersteunt. Daardoor kan de huurdersvereniging, hoewel het een vrijwilligers vereniging is, toch met de benodigde kennis van de materie met de andere partijen overleggen, als een gelijkwaardige partner.

 

Zie ook hoofdstuk 'Woonvisie'

Onze taken zijn onder te verdelen in:

 • Algemene taken
 • Contact met bewonerscommissies
 • Ondersteuning bij oprichten bewonerscommissie
 • Besprekingen en onderzoeken
 • Financiële ondersteuning maatschappelijke doelen

  Klik op een onderwerp voor meer informatie...

  Algemene taken
 • Aan tripartite bijeenkomsten (zie elders op de site wat dat inhoudt) deelnemen. Dit zijn besprekingen waarin door Gemeente, Woonplaats en Huurdersvereniging afspraken worden gemaakt over alles wat met de sociale woningbouw in Winterswijk heeft te maken voor 2022 en volgende jaren. Dus eigenlijk heet het gewoon: drie partijen overleg.
  Voor inzage van de tripartite overeenkomst verwijzen wij u naar de website van de gemeente Winterswijk.
 • Daarvoor worden door enkele bestuursleden veel stukken gelezen en beoordeeld. Eigen inzichten met elkaar besproken en meningen op schrift gezet en in vergaderingen naar voren gebracht.
 • Meerdere keren per jaar overleggen wij met het Huurdersplatform en de Huurdersverenigingen uit ons deel van de Achterhoek (Groenlo, Aalten,
  Dinxperlo ).
 • Ook volgen wij scholingen, en bezoeken informatie bijeenkomsten die georganiseerd worden door de Woonbond.
 • Wij zorgen ervoor op de hoogte te blijven van zaken als: ‘Dikke Jas’; nieuwe energiemethoden via de Energietafel van de gemeente enz.

Contact met bewonerscommissies

 • Wij willen éénmaal per jaar op bezoek bij - en overleggen met - bewonerscommissies en -groepen uit Winterswijk. Het betreft bewonerscomplexen die verhuurd worden door de Woonplaats. Momenteel zijn er bewonerscommissies bij: Den Pollewik, Sleeswijk, Wamelinkhof, Pottenbakker, Molenaar.
 • Er wordt met deze commissies minimaal één maal per jaar vergaderd op het kantoor van de huurdersvereniging over de activiteiten die de bewonerscommissies organiseren voor de bewoners en/of zouden willen organiseren; eventuele klachten over de woningen of het complex.
 • Om gezamenlijke activiteiten te stimuleren en betaalbaar te houden voor bewoners, ontvangen de bewonerscommissies jaarlijks een financiële bijdrage van de Huurdersvereniging. Daarvoor dienen zij wel hun financiële stukken te overleggen en ook een begroting voor het komende jaar, en moet het mogelijk zijn dat wij – als toehoorders – bij de jaar (leden) vergadering mogen zijn.
 • In speciale gevallen, en indien een bewonerscommissie een onderbouwde aanvraag doet, kunnen wij een financiële bijdrage geven aan b.v. een jubileum of aanschaf van speciale materialen (zoals b.v. een sjoelbak, meubilair). Voorwaarde is altijd dat dit ten goede moet komen aan alle huurders van woningen van het wooncomplex en dat het binnen de gemeente Winterswijk is.
 • Verenigingen in de gemeente Winterswijk kunnen bij ons een aanvraag doen voor een financiële ondersteuning via het potje ‘Wijk- en Buurtbeheer’ als het ten goede komt aan (huurders) wijkbewoners van de gemeente Winterswijk. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn: Hart4Winterswijk: AED geschonken; Winkiestad; Hospice de Lelie; Seniorenraad; Boogiewoogie
  en nog anderen.

Huurdersvereniging Winterswijk is er voor álle huurders in Winterswijk. Of u nu bij de Woonplaats huurt of bij een particulier of een commerciële verhuurder wij behartigen uw belangen. En dat doen we vol passie.
Maar we doen meer. Veel meer.

Wij geven advies, bemiddelen, ondersteunen, bieden een luisterend oor en helpen u bij klachten en conflicten.

Klik op een link hieronder voor meer informatie.