Onze taken zijn onder te verdelen in:

 • Algemene taken
 • Contact met bewonerscommissies
 • Ondersteuning bij oprichten bewonerscommissie
 • Besprekingen en onderzoeken
 • Financiële ondersteuning maatschappelijke doelen

  Klik op een onderwerp voor meer informatie...

  Algemene taken
 • Aan tripartite bijeenkomsten (zie elders op de site wat dat inhoudt) deelnemen. Dit zijn besprekingen waarin door Gemeente, Woonplaats en Huurdersvereniging afspraken worden gemaakt over alles wat met de sociale woningbouw in Winterswijk heeft te maken voor 2022 en volgende jaren. Dus eigenlijk heet het gewoon: drie partijen overleg.
  Voor inzage van de tripartite overeenkomst verwijzen wij u naar de website van de gemeente Winterswijk.
 • Daarvoor worden door enkele bestuursleden veel stukken gelezen en beoordeeld. Eigen inzichten met elkaar besproken en meningen op schrift gezet en in vergaderingen naar voren gebracht.
 • Meerdere keren per jaar overleggen wij met het Huurdersplatform en de Huurdersverenigingen uit ons deel van de Achterhoek (Groenlo, Aalten,
  Dinxperlo ).
 • Ook volgen wij scholingen, en bezoeken informatie bijeenkomsten die georganiseerd worden door de Woonbond.
 • Wij zorgen ervoor op de hoogte te blijven van zaken als: ‘Dikke Jas’; nieuwe energiemethoden via de Energietafel van de gemeente enz.

Contact met bewonerscommissies

 • Wij willen éénmaal per jaar op bezoek bij - en overleggen met - bewonerscommissies en -groepen uit Winterswijk. Het betreft bewonerscomplexen die verhuurd worden door de Woonplaats. Momenteel zijn er bewonerscommissies bij: Den Pollewik, Sleeswijk, Wamelinkhof, Pottenbakker, Molenaar.
 • Er wordt met deze commissies minimaal één maal per jaar vergaderd op het kantoor van de huurdersvereniging over de activiteiten die de bewonerscommissies organiseren voor de bewoners en/of zouden willen organiseren; eventuele klachten over de woningen of het complex.
 • Om gezamenlijke activiteiten te stimuleren en betaalbaar te houden voor bewoners, ontvangen de bewonerscommissies jaarlijks een financiële bijdrage van de Huurdersvereniging. Daarvoor dienen zij wel hun financiële stukken te overleggen en ook een begroting voor het komende jaar, en moet het mogelijk zijn dat wij – als toehoorders – bij de jaar (leden) vergadering mogen zijn.
 • In speciale gevallen, en indien een bewonerscommissie een onderbouwde aanvraag doet, kunnen wij een financiële bijdrage geven aan b.v. een jubileum of aanschaf van speciale materialen (zoals b.v. een sjoelbak, meubilair). Voorwaarde is altijd dat dit ten goede moet komen aan alle huurders van woningen van het wooncomplex en dat het binnen de gemeente Winterswijk is.
 • Verenigingen in de gemeente Winterswijk kunnen bij ons een aanvraag doen voor een financiële ondersteuning via het potje ‘Wijk- en Buurtbeheer’ als het ten goede komt aan (huurders) wijkbewoners van de gemeente Winterswijk. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn: Hart4Winterswijk: AED geschonken; Winkiestad; Hospice de Lelie; Seniorenraad; Boogiewoogie
  en nog anderen.