Logo huurdersvereniging winterswijk

Jaarverslag van april 2019 tot Mei 2020

Aan de leden van onze Huurdersvereniging.

Hierbij ontvangt u van ons stukken voor een schriftelijke jaarvergadering. Zoals u allen weet kon de reguliere jaarvergadering geen doorgang vinden in verband met het Corona virus. Omdat wij toch vinden dat wij u op de hoogte moeten houden van ons werk, hebben wij besloten er een schriftelijke vergadering van te maken.

Het financiële verslag over 2019 is goedgekeurd door de kascommissie. (Dhr. D. ten Damme en dhr. S. Hanevelt)

De begroting van 2020 kunnen wij vanwege de omstandigheden niet in de brief voorleggen.

Samenstelling van het bestuur.

Voorzitter:  Joke te Lindert
Secretaris: Grietje Hanevelt
Penningmeester: Andre Hoenderboom
Klachten: Ata Nadir
  Henk Mengers

 

Algemeen:

Op 1 september 2020 was het aantal leden van de huurdersvereniging  1486 Op deze datum had de Woonplaats Winterswijk  2841  VHE’s (verhuureenheden)

Vergaderingen bestuur:

Van april 2019 tot mei 2020 Heeft het bestuur 26 keer vergadert. Deze vergaderingen vonden plaats op onze locatie op de 2e verdieping van de Wamelinkhof.

Klachten: Er zijn 25 klachten binnen gekomen waarvan er 12 zijn opgelost, 4 zijn er nog in behandeling bij de woonplaats en de resterende klachten zijn nog in behandeling, misschien niet ontvankelijk verklaart of hebben meer uitleg en tijd nodig.

Er zijn vier vergaderingen gehouden met mevr. Irene Kransen Teamleider Wijken Achterhoek en Landelijk van de Woonplaats.

Bewonerscommissies van de appartementen complexen werden door 1 of meer bestuursleden bezocht om ons voor te stellen, omdat we een nieuw bestuur waren en omdat we hen ook graag wilden leren kennen.

Naast het reguliere overleg met de Woonplaats  is er ook weer volop vergaderd in het kader van de Prestatieafspraken.

 Hierover wordt gesproken in het zogenaamde tripartite overleg, dit zijn vergaderingen waarbij  de Woonplaats, de Gemeente en de Huurdersvereniging betrokken zijn. Wij de Huurdersvereniging trachten met onze inbreng  deze prestatieafspraken wat meer handen en voeten te geven . We worden hierbij ondersteund door de Woonbond.

Op 11 december 2019 werden deze prestatie afspraken ondertekent in het gemeentehuis, door de Woonplaats, Gemeente Winterswijk en de Huurdersvereniging Winterswijk.

Overige activiteiten.

Klachten zijn natuurlijk niet het enige waar wij ons mee bezig houden. Wij houden ons o.a. ook nog bezig met:

_ Afwegingen inzake binnengekomen verzoeken om (financiële) steun.

_ Wij hebben een nieuwe actuele website.

_ Er is een nieuwe folder.   

_ Nieuwjaarsreceptie Winterswijk.

_ vergaderingen van de Woonbond.

_ Bezoek ledenvergadering Huurdersplatform.

­_ Bezoeken jaarvergadering zuster-huurdersverenigingen.

_ Huurdersfestival.

_ Tel mee met Taal.

_ vergadering Seniorenraad.

Wijk- en buurtbeheer.

Ook in deze periode hebben weer diverse instanties gebruik mogen maken van het ‘potje’ Wijk- en buurtbeheer 2019 en 2020.

_ Opa Klarendag                                                              € 300                                                

_ Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk

                                 Senioren dag                                  € 400

Met vriendelijke groeten namens het bestuur.

Grietje Hanevelt

Secretaris

Indien u op of aanmerkingen heeft of het financiële jaarverslag of de begroting wilt inzien (alleen op afspraak) kunt u ons mailen of schrijven. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de Wamelinkhof 16, 7101JV

Winterswijk, oktober 2020

Beste leden,

In april 2020 bestond de Huurdersvereniging Winterswijk 25 jaar. Dat wilden wij, samen met u, vieren tijdens de ledenvergadering 2020. Door de Corona uitbraak, was dat niet mogelijk.

Ook nu is een bijeenkomst van 50 tot 80 mensen lastig te organiseren, door de 1,5 meter afstand regeling. De soos van ’t Wamelinkhof is daar niet groot genoeg voor, zalen van andere huurcomplexen in Winterswijk ook niet. En een zalencentrum afhuren is duur en dat geld besteden wij liever aan huurdersprojecten.

Daarom heeft het bestuur besloten dat er in 2020 geen ledenvergadering zal worden gehouden, en wordt het 25 jarig jubileum niet gevierd zoals de bedoeling was.

Wél ontvangt u ingesloten een herinnering aan het jubileum en de nieuw opgezette folder.

De Huurdersvereniging heeft de financiële stukken 2019 door de kascommissie laten beoordelen en de stukken zijn door hen goedgekeurd. De stukken zijn opgestuurd naar De Woonplaats, en zijn door hen geaccepteerd. In de algemene ledenvergadering van 2021 zullen wij deze alsnog aan u voorleggen ter goedkeuring.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Huurdersvereniging Winterswijk, kunt u contact opnemen met de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als bijlage van deze brief ontvangt u het Jaarverslag van april 2019 t/m mei 2020.  Mocht u daarover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit voorjaar is de website van de Huurdersvereniging Winterswijk vernieuwd en gemoderniseerd. Er staat informatie in over wat wij zijn en wat wij doen. Wij willen deze website zo actueel en volledig mogelijk houden. Mocht u informatie missen, laat het ons dan weten.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot uw woning/appartement, of woonomgeving, neem dan gerust contact met ons op.

Wij hopen u volgend jaar wél te zien op de ledenvergadering!

Met vriendelijke groet,

Huurdersvereniging Winterswijk

Het bestuur

ondertekening prestatieafspraken 2020

In verband met de Corona uitbraak in Nederland, hebben wij besloten:

  • Tot nader bericht geenvergaderingen of besprekingen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor zeer dringende besprekingen met b.v. de Woonplaats, waarbij zeker is dat alle maatregelen genomen zijn om besmetting door Corona te voorkomen. Er wordt wel vergaderd via beeldverbinding.
  • De ledenvergadering van 2020 is niet doorgegaan.
  • Klachten van huurders: De komende tijd zullen klachten zoveel mogelijk schriftelijk met huurder en verhuurder besproken worden.
  • Bezoek door ons aan huurders en verhuurder – in verband met ernstige klachten - wordt alleen in dringende gevallen gedaan, en na overleg met alle partijen.

Corona virus:
Als u ook maar de geringste gezondheidsklachten hebt die op Corona kunnen wijzen, of als iemand waarmee u in contact bent geweest positief is getest, of gezondheidsklachten heeft, laat u dan zo spoedig mogelijk testen. Dat kan vanaf oktober in Winterswijk. Neem contact op met uw huisartspraktijk.

Wij raden iedereen die persoonlijke- financiële of gezondheidsproblemen heeft door het Corona virus, om telefonisch contact op te nemen met De Post, De Gemeente, de huisarts, de Vrijwilligersorganisatie (WuH), een buur, of een vertrouwenspersoon of familielid. Blijf niet alleen tobben!!

Mocht u helemaal niet meer weten bij wie u met een persoonlijk probleem terecht kunt, kunt u ons mailen of bellen. Misschien kunnen wij u dan helpen bij wie u terecht kunt.

Blijf voorzichtig, gebruik neus-mond maskers waar dat aangeraden wordt (in winkels, gemeentehuis, scholen enz.) en blijf afstand houden. Volg de geldende regels op!

Wij wensen u het allerbeste!

 

Het bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk