Klachten

De huurdersvereniging Winterswijk heeft een eigen klachtenadviseur. Heeft u als een huurder een klacht betreffende het huren, wonen of de woonomgeving en u kunt met uw verhuurder niet tot een bevredigende oplossing komen? Dan kunt u de hulp inroepen van de klachtenadviseur. Hij kan u vervolgens adviseren over eventuele vervolgstappen.
Voorwaarde is wel dat u minimaal drie maanden lid bent van de huurdersvereniging Winterswijk.