Lid worden

Om de belangen van de huurders in de gemeente Winterswijk zo goed mogelijk te behartigen, moet de huurdersvereniging Winterswijk goed op de hoogte zijn van de wensen van de huurders. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden. Dit versterkt immers de positie van de huurdersvereniging Winterswijk ten opzichte van de verhuurder.

Contributie

U kunt als huurder van een woning van De Woonplaats lid worden van de huurdersvereniging Winterswijk door u aan te melden via het inschrijfformulier. De contributie bedraagt € 0,45 per maand en wordt tegelijk met de huur geïnd als u een woning bewoont van woningcorporatie De Woonplaats.
Voor particuliere huurders bedraagt de contributie € 8,15 per jaar. Om als huurder van een woning van een particuliere verhuurder in te schrijven, vult u dit formulier in.

Woonbond

Via het lidmaatschap van onze vereniging bent u tevens lid van de Nederlandse Woonbond.

Donateurschap

Ook eigenaren van woningen kunnen de huurdersvereniging Winterswijk ondersteunen. Vindt u als woningeigenaar het werk van de huurdersvereniging Winterswijk een goede zaak, kunt u donateur worden. De donatie bedraagt € 6,00 per jaar. Wilt u donateur worden? Neem dan contact met ons op.